Sử dụng Slice Tool để cắt layout trong Photoshop


Khoá học Photoshop cho Developer cung cấp các kiến thức sử dụng Photoshop cơ bản như cắt, tách layout, đo kích thước, màu sắc, font chữ, màu chữ.
Video được trích từ khóa học Photoshop cho Developer.

►Website : https://www.cione.vn
►Facebook : https://www.facebook.com/cione.vn/
►Email: cionecare@cione.vn
►Skype: cionecare

© Bản quyền thuộc về CiOne.Vn

If you enjoyed this article, Get email updates (It’s Free)