[Học html -css] #27 Chuyển layout từ PSD sang HTML-CSS(Phần 1)


PSD: https://goo.gl/tRgNc8
Ở phần này tôi hướng dẫn các bạn cách áp dựng quy trình 4 bước để bạn có thể tiếp cận và chuyển PSD sang HTML-CSS một cách nhanh và logic nhất

Bạn có vấn đề cần trao đổi gia nhập ngay group sau để cùng học cùng trao đổi
https://www.facebook.com/groups/Front…

If you enjoyed this article, Get email updates (It’s Free)